Amaç ve Hedeflerimiz

 1. Ülkemizde  eğitim ve öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısını artırarak Türkiye’yi bölgesinde eğitim merkezi haline getirmek,
 2. Ülkemizdeki eğitim öğretim kurumlarının yurtdışında tanıtımını yapmak,
 3. Uluslararası öğrencilerin Türkiye de ki eğitimleri  sırasında sosyokültürel ve finansal olarak desteklemek,
 4. Uluslararası öğrenci hizmetleri için  Türkiye’deki  imkanları  araştırmak, geliştirmek.
 5. Uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında özellikle ülkemizde eksikliği olan alanlarda istihdamını sağlamak,
 6. Mezuniyet sonrasında bu öğrenciler ile  ticari ve sosyokültürel olarak işbirliğinin devamını sağlamak,
 7. Üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilerinde katılım sağladığı sportif faaliyetlerde bulunmak.Sporla ilgili eğitimler ve turnuvalar düzenlemek,
 8. Türkiye Mezunları ve uluslararası öğrencilere yönelik hizmet içi ve mesleki eğitimlere yönelik programlar ve faaliyetler düzenlemek,
 9. Sağlık turizminin gelişmesine ve yurt dışında  tanıtılmasına katkıda bulunmak,
 10. Sağlık turizmine hizmet veren kuruluşlara ileri düzeyde yabancı dil  konuşabilen personeller yetiştirmek.

Tanıtım Faalitetlerimiz

 1. T.C Ekonomi Bakanlığının destekleri ile Üniversitelerimizi yurt dışında tanıtıyoruz.
 2. Bakanlık belirli şartlarda Üniversitelerimizin yurt dışında tanıtımları için % 100 varan destekler veriyor . Bu konularda dernek olarak Üniversitelere danışmanlık veriyoruz.
 3. Üniversitelere Yurtdışından ön lisans ,lisans ,yüksek lisans ve doktora için öğrenciler buluyoruz.
 4. Erasmus ve Mevlana programları kapsamında Üniversitelerinize öğrenciler temin ediyoruz.
 5. Uluslararası öğrencilere danışmanlık veriyor, Ülkemiz ve Üniversitelerimiz hakkında bilgilendiriyoruz.

ÜYELERİMİZ