Türkiyede Eğitim

Kendi ülkesi dışında öğrenim görmek üzere başka ülkelere giden öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca gerçekleştirmiş oldukları harcamalar ve eğitim ücretleri ile gittikleri ülkelerin ekonomisine önemli ölçüde katkı yapmakta, ayrıca üniversitelerin uluslararası ve çok kültürlü bir yapıya kavuşmalarına imkân sağlamaktadırlar. 1980’li yıllarda 1 milyonun altında olan uluslararası öğrenci sayısı, 2000 yılında 2 milyon ve 2014 yılında 5 milyonu aşmış bulunmaktadır. T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın raporları ve UNESCO tahminlerine göre bu sayının 2020 yılında 8 milyona ulaşması beklenmektedir. Bu alandaki varlığımızı sürdürmek, payımızı arttırmamız için Türkiye’deki üniversitelerin uluslararasılaşma çabaları ve yurt dışında etkin tanıtım yapmaları büyük önem arz etmektedir. Küreselleşen dünyadaki bu yüksek eğitim pazarı şu an itibariyle yıllık 100 milyar dolarlık bir hacim üretmekte, 2020 yılında uluslararası öğrencilerin oluşturduğu bu pazarın 300 milyar Dolara yükselmesi beklenmektedir.

 

Türkiye’nin 2023 Yılındaki Hedefi 180 Bin Uluslararası Öğrenci, 7.2 Milyar Dolar Gelir
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) verilerine göre, 2014 yılında Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin 33.431’ini erkek, 14.752’sini kızlar oluşturdu. Böylece uluslararası öğrenci sayısı önceki yıla göre %38 oranında bir artışla 48.183’e ulaşmıştır. 2014-2015 eğitim yılında ise bu sayının 70 bin olması beklenmektedir.
T.C Kalkınma Bakanlığı’nın raporuna göre: 2013-2014 dönemi itibariyle, 48.183 uluslararası öğrenci sayısı ile Türkiye’nin dünya pazarındaki payı yüzde 0.9’du. Onuncu Kalkınma Planı ile 2018 yılı sonunda Türkiye’nin küresel uluslararası öğrenci pazarındaki payının %1.5’e, toplam uluslararası öğrenci sayısının da 100 bine ulaşması beklenmektedir. Bu sayının 2023’te 180 bine çıkarılması ve 7.2 milyar Dolarlık bir gelir sağlanması hedefleniyor.

 

Türkiye’ye En Çok Türkmenistan, Azerbaycan ve İran’dan Öğrenci Geliyor
2014 yılı itibariyle öğrenci sayılarına bakıldığında ilk sırayı 6.941 öğrenci ile Türkmenler aldı. Türkmenleri 6.901 öğrenci ile Azerbaycan, 4.343 öğrenci ile İran ve 4.003 öğrenci ile KKTC takip etti. Ayrıca Türkiye’ye 1.231 Bulgaristan, 1.143 Almanya, 1.099 Yunanistan, 956 Moğolistan, 812 öğrenci de Afganistan’dan geldi. Uluslararası öğrenciler arasında 3.051 öğrenci ile İstanbul Üniversitesi bu alanda tercih edilen ilk üniversite olurken, onu sırasıyla 2.146  öğrenci ile Marmara Üniversitesi, 2.078 öğrenci ile de Anadolu Üniversitesi takip etti. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim görmeyi en çok tercih ettikleri bölümler ise tıp, eczacılık, işletme ve mühendislik bölümleri oldu.

 

En Çok Tercih Edilen İllerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Erzurum
2013-2014 akademik yılı itibariyle, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin %80’i devlet, %20’si ise vakıf üniversitelerinde öğrenimlerini sürdürüyor. Uluslararası öğrencilerin yaklaşık %60’ı İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Erzurum’daki üniversitelerde bulunuyor.

 

Dünya Genelinde Durum
Türkiye’deki 184 üniversitede toplam öğrenci sayısı 5.439.300’e, öğretim elamanı sayısı ise 141.674’e ulaşırken, üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı dünyada 128, Avrupa’da ise 11 ülkenin nüfusundan fazla.
Amerika Birleşik Devletleri, sayı olarak en fazla uluslararası öğrenci bulunduran, önemli bir cazibe merkezi konumundadır. Bütün uluslararası yükseköğretim öğrencilerinin %18’ine ev sahipliği yapmaktadır. ABD’yi sırasıyla İngiltere (%10), Avustralya (%7), Almanya (%7) ve Fransa (%6,8) takip etmektedir. Uluslararası öğrencilerin yaklaşık yarısı, bu beş ülkede eğitim görmektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti, yurt dışına en fazla öğrenci gönderen kaynak ülke durumundadır. Dünyadaki uluslararası öğrencilerin %15,3’ü Çin Halk Cumhuriyeti’ndendir. Onu sırasıyla Hindistan (%5,5), Kore (%3,5), Almanya (%2,8) ve Türkiye (%2,0) takip etmektedir. Bu beş ülkeden yurt dışına yüksek öğrenim görmeye giden öğrenciler, toplam uluslararası öğrencilerin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır.

EDUCATİON İN TURKEY -ISSA TANITIM KİTABI

Yurtdışı öğrencilerin kayıt kabul şartları için tıklayın

Üniversitelere e-kayıt uygulaması başladı detaylı bilgi için tıklayın

ÜYELERİMİZ