HABERLER

Amaç ve Hedeflerimiz


 • Ülkemizde  eğitim ve öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısını artırarak Türkiye’yi bölgesinde eğitim merkezi haline getirmek,
 • Ülkemizdeki eğitim öğretim kurumlarının yurtdışında tanıtımını yapmak,
 • Uluslararası öğrencilerin Türkiye de ki eğitimleri  sırasında sosyokültürel ve finansal olarak desteklemek,
 • Uluslararası öğrenci hizmetleri için  Türkiye’deki  imkanları  araştırmak, geliştirmek.
 • Uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında özellikle ülkemizde eksikliği olan alanlarda istihdamını sağlamak,
 • Mezuniyet sonrasında bu öğrenciler ile  ticari ve sosyokültürel olarak işbirliğinin devamını sağlamak,
 • Üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilerinde katılım sağladığı sportif faaliyetlerde bulunmak.Sporla ilgili eğitimler ve turnuvalar düzenlemek,
 • Türkiye Mezunları ve uluslararası öğrencilere yönelik hizmet içi ve mesleki eğitimlere yönelik programlar ve faaliyetler düzenlemek,
 • Sağlık turizminin gelişmesine ve yurt dışında  tanıtılmasına katkıda bulunmak,
 • Sağlık turizmine hizmet veren kuruluşlara ileri düzeyde yabancı dil  konuşabilen personeller yetiştirmek.

Tanıtım Faaliyetlerimiz


 • T.C Ekonomi Bakanlığının destekleri ile Üniversitelerimizi yurt dışında tanıtıyoruz.
 • Bakanlık belirli şartlarda Üniversitelerimizin yurt dışında tanıtımları için % 100 varan destekler veriyor . Bu konularda dernek olarak Üniversitelere danışmanlık veriyoruz.
 • Üniversitelere Yurtdışından ön lisans ,lisans ,yüksek lisans ve doktora için öğrenciler buluyoruz.
 • Erasmus ve Mevlana programları kapsamında Üniversitelerinize öğrenciler temin ediyoruz.
 • Uluslararası öğrencilere danışmanlık veriyor, Ülkemiz ve Üniversitelerimiz hakkında bilgilendiriyoruz.

ISSA Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği © 2018 | Tüm Hakları Saklıdır. | VR Ajans Ltd. Şti.

WhatsApp chat