HABERLER

ALMANYA'DA TRUCAS FUARINA KATILIM (22-26 MAYIS 2015)

2016cu30ara(ara 30)09:00cum31(ara 31)17:00ALMANYA'DA TRUCAS FUARINA KATILIM (22-26 MAYIS 2015)09:00 - 17:00 (31)

Tarih

30 (Cuma) 09:00 - 31 (Cumartesi) 17:00

Etkinlik Detayları

ISSA TURKEY 22–26 MAYIS 2015 TARİHLERİNDE ALMANYA’DA  ÜNİVERSİTELERİN TANITIMI İÇİN TRUCAS FUARINA KATILDI

1980 lerde 1 milyonun çok altında olan uluslararası öğrenci sayısı ,2000 yılında 2 milyon   ve 2014 yılında 5 milyonu aşmış olup T.C Kalkınma Bakanlığının raporları ve UNESCO tahminlerine göre bu sayının 2020 yılında, 8 milyona,  uluslararası öğrencilerin oluşturduğu pazarın da yaklaşık 300 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. Bu önemli sektördeki varlığımızı sürdürmek ve payımızı arttırmamız için Türk  üniversitelerinin  yurtdışında etkin  tanıtım yapmaları büyük önem arz etmektedir.

             Trucas Fuarına ilgi büyüktü

Fuar 22 Mayıs Cuma akşamı T.C.  Köln Başkonsolosluğunda Türkiye’den gelen Üniversite temsilcilerine verilen bir resepsiyonla başladı. Fuara  çoğunluğu vakıf üniversitesi olmak üzere 24 üniversite  katılım sağladı. Fuar önce Köln’de sonra Stutgart’ta en sonda Münih’te düzenlendi. Fuar süresince öğrenci ve öğrenci velileri üniversitelerden detaylı bilgiler aldılar. Toplamda 700 civarında bir ziyaretçi geldi. Ayrıca Köln ve Stutgart Başkonsolosları ve üç bölgedeki ticari ateşe ve  eğitim ateşesi fuarı ziyaret edenler arasındaydı.

             Issa Turkey Fuarda Kendini Tanıttı

             ISSA TURKEY kurucu üyesi Dr. Dursun AYDIN  Türkiye’ye gelen Uluslararası Öğrencilerin sayısını artırmak,  Üniversiteleri yurt dışında tanıtımlarını yapmak ve Uluslararası Öğrencilere danışmanlık vermek  amacı ile 2015 yılında Ankara’da kurulmuş  bir sivil toplum kuruluşu ve bu amaçla kurulan ilk dernek olduklarını belitti. Kısa süre önce kurulan dernek fuarda Katılımcı tüm üniversiteler ile bir bir görüşmeler yaptı. Fuara katılan öğrenciler ve velilerin beklentilerini sordu, görüşmeler yaptı. Türkiye’deki eğitim fırsatları ve ünivesitelerimiz hakkında bilgiler verdi.

Derneğin proje koordinatörü Halil TAKKAÇ  Türkiyedeki üniversiteleri tanıtmak için özellikle çevre ülkelerdeki bir çok fuara katılacaklarını, ayrıca tanıtımlar için özel seminerler düzenleyeceklerini belirtti.

Trucas fuar  genel müdürü  Serdar YURTALAN   bu fuarı 5 . kez düzenlediklerini  her yıl ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere Almanya’da düzenlediklerini, ileriki zamanlarda diğer Avrupa ülkelerinde de düzenleyeceklerini belirtti.

            Türkiye’ye  en çok Türkmenistan , Azerbaycan ve İran’ dan öğrenci geliyor.

2014 yılı itibari ile uy­ru­ğa gö­re öğ­ren­ci sa­yı­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da, ilk sı­ra­yı 6 bin 941 ile Türk­men­ler al­dı. Türk­men­le­ri 6 bin 901 ile  Azer­bay­can, 4 bin 343 ile  İran ve 4 bin 3 ile KKTC  ta­kip et­ti. Ay­rı­ca Tür­ki­ye’ye 1231 Bul­ga­ris­tan, 1143 Al­man­ya, 1099  Yu­na­nis­tan,  956  Moğolistan,  812  öğrenci de  Af­ga­nis­tan’dan gel­di.  İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si 3051 ya­ban­cı uy­ruk­lu öğ­ren­ci­nin ilk  ter­ci­hi ol­du. 2146 öğrenci Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si’ni, 2078 öğrenci de Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si’ni tercih etti. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim görmeyi en çok tercih ettikleri bölümler ise sırasıyla Tıp, Eczacılık, İşletme ve Mühendislik olmuştur.

 

BELGELER

ISSA Trucas Raporu İçin Tıklayınız…   PDF     WORD

ISSA Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği © 2018 | Tüm Hakları Saklıdır. | VR Ajans Ltd. Şti.

WhatsApp chat